Политика за Поверителност

Last updated 21 октомври 2021

С настоящите правила за поверителност, бихме желали да информираме всички потребители на уебстраницата ни (‘вие’) какви лични данни се събират от наша страна чрез страницата, както и как се използват и съхраняват. Правилата са приложими единствено за лични данни събрани от тази уебстраница и не важат за данни съхранени от други страници. Тази уебстраница е собственост на:

Видове лични данни събирани от нас

При посещение в нашата страница можем да съберем два вида лични данни:

 • Електронни данни идентифициращи вашето посещение в страници, с които си партнираме. Електронните идентифициращи данни включват часът, датата, вашият IP адрес, операционна система, данни за устройството и мобилната ви мрежа както и за браузъра, който сте използвали, за да посетите нашата страница.
 • Вашето посещение в страници на наши партньори събира информация относно предприетите от вас действия в страниците, като например дали се регистрирате, играете или само посещавате уебстраницата. Имайте предвид, че използваната информация е в общ и сбит вид, който не дава възможност за индивидуално проследяване на самия потребител.

Обработката на горепосочените данни се извършва чрез бисквитки и други технологии. За повече информация относно употребата на бисквитки, моля прочетете Правилата за използване на бисквитки.

Законова рамка за обработка на личните ви данни

Обработката на личните ви данни се поражда от легитимната ни нужда да подобряваме нашите продукти и услуги като те включват:

 • Измерване и подобряване на ефективността на рекламните кампании в уебстраницата ни.
 • Подобряване на цялостното ви потребителско изживяване онлайн.
 • Усъвършенстване на съдържанието на уебстраницата.
 • Сигурност и поддръжка на функционалностите на уебстраницата.
 • Осуетяване на заплахи от всякакъв вид.
 • Калкулиране на печалба.
 • Анализ и статистика на уебстраницата ни.

Субект предоставящ данни и контрольор на данни

Според Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) един субект предоставящ данни се описва като „идентифицирано или неидентифицирано физическо лице“. Обработка на лични данни, която може да се активира на нашата уебстраница съдържа информация, която ви идентифицира именно като такъв субект. Посещавайки нашата страница, вие упражнявате правата си установени в ОРЗД.

Контрольор на данни е физическо или юридическо лице, което (само или съвместно с други лица) определя целите и начините, по които личните данни ще бъдат или вече се обработват. Законно ние сме определени като контрольор на вашите лични данни, тъй като ние определяме целите и начина , по които те се събират и съхраняват посещавайки нашата уебстраница. Задължението на контрольора на данни е да предпазва вашите лични данни с изключителна предпазливост и в съответствие с действащите законови рамки.

Вашите права за сигурност според Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

 • Достъп, актуализация и премахване на ваша информация: При всяка възможност имате право да поискате достъп, актуализация или премахване на достъпните за нас лични данни
 • Правото на възражение: Имате право да възразите към начина, по който обработваме вашите лични данни.
 • Правото на ограничение: Имате право да поискате рестрикция или ограничение на използването на личните ви данни.
 • Право за преносимост на данни: Имате право да поискате копие от информацията, която сме събрали вас в структуриран, машинно-четим формат
 • Правото да оттеглите вашето съгласие: Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си дадено ни за обработка на личните ви данни.
 • Правото да подадете жалба: ако считате, че вашите права са нарушени, можете да подадете жалба в местните власти или към датската служба за защита на личните данни. Датска Агенция за защита на личните данни: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K

При въпроси свързани с обработката на личните ви данни на нашата уебстраница или ако желаете да ни изпратите запитване свързано с вашите права, моля използвайте следния мейл:

Защита на лични данни

За нас е от изключително значение да осигурим висока защита на вашите лични данни. Това е нещо, върху което активно работим. Използваме технологии предназначени именно за осигуряване на протекция на вашите лични данни срещу незаконни кражби, загуби, неоторизирано разкриване пред трети лица, достъп или използване, които са срещу закона.
За да сме сигурни, че вашите лични данни са защитени, ние упражняваме контрол върху страните, които имат достъп до тях. Единствено оторизиран и обучен състав от назначени при нас лица имат достъп до вашите лични данни като ги използват единствено за извършване на техните служебни задължения.

Трети лица в ролята на получатели

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с трети лица, заедно с които извършваме различни видове услуги (пр. анализи, разработки, маркетинг). Същите ще съхраняват вашите лични данни, от чиста необходимост, с цел изпълняване на възложени им от нас задачи. Според ОРЗД, трети лица съхраняващи вашите лични данни влизат в ролята на законоустановени администратор обработващ данни. Те участват в дейности свързани с обработката на данни в съответствие с действащи споразумения сключени да осигурят защита на личните ви данни. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че вашите данни са третирани по сигурен начин и в съответствие с настоящите Правила. В противен случай, вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към организации или държави където липсват адекватни контролни мерки, включително и за сигурност при обработка на лични данни.

В случай на нужда или задължение, вашите данни могат да бъдат споделени от нас с държавни институции или органи на реда.

Прехвърляне на лични данни извън Европейският монетарен съюз (EМС)

Както бе упоменато в предходния раздел, при прехвърляне на личните ви данни извън ЕМС ние осигуряваме адекватна им протекция следвайки актуалната и действаща законова рамка.

Държави и получатели, към които могат да бъдат прехвърлени личните ви данни са както следва:

  • Държава, чиито правила и законова рамка за защита на лични данни е одобрена от Европейската комисия. За повече информация за съответните държави, моля натиснете тук.
  • Получател, който няма одобрена законова рамка от Европейската комисия. В тези случаи, ние ще изискаме получателя да третира личните ви данни по същият начин както и на локациите с одобрение от ЕМС. Ще изискаме личните ви данни да се обработват спазвайки задължителните стандартите в съответствие с ОРЗД.

Промени към настоящите правила

Има вероятност тези Правила да бъдат променени или актуализирани в бъдеще.

Актуализациите могат да съдържат основни или малки модификации. Основните могат да повлияят на правата и задълженията свързани с обработка на личните данни (в т.ч. при наличието на нови цели във връзка с обработката предизвикани от предоставянето на нова услуга в уебстраницата ни). Малките модификации могат да възникнат във връзка с граматически или езикови промени в самото съдържание. Същите могат да повлияят на вашите права и задължения във връзка с обработката на лични данни.

Вие ще бъдете своевременно уведомени при наличието на основни модификации с цел да се запознаете с промените и актуализациите преди те да влязат в сила.

Настоящите правила влизат в сила от 1:ви март 2021.

Рекламно съдържание | 18+ | Важат условия и правила | Играйте отговорно | Само нови клиенти